Zaznacz stronę

Polityka prywatności – Gardenwood Sp z o.o.

Zasady przetwarzania danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Gardenwood Sp. z o.o.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Gardenwood Sp. z o.o. z siedzibą w 87-300 Cielęta, ul. Dębowa 10. Nasz numer NIP 5270014581, REGON 10407981, KRS 0000199857.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Gardenwood Sp. z o.o. w celu realizacji zadań wynikających z zapytania przekazanego przez formularz kontaktowy.

Czy przekazujemy dane do państwa trzeciego?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczącej zapytań lub informacji zawartych przez Państwa w zapytaniu przesłanym przez formularz kontaktowy lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne abyśmy mogli udzielić odpowiedz na zadanie zapytanie. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.